Informacja na temat naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.1.1 – 7 typ projektu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, że w listopadzie 2017 roku nie zostanie ogłoszony planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w zakresie typu projektu wskazanego w SzOOP w punkcie 7.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 zostanie opublikowany w terminie do 30 listopada 2017 roku.